Ph.D. studium

Požadavky k přijímacím zkouškám do postgraduálního studia

Do interní i distanční formy postgraduálního studia oboru farmakologie jsou přijímáni absolventi lékařských, farmaceutických, případně přírodovědeckých fakult po úspěšném absolvování přijímací zkoušky. Ke zkoušce jsou požadovány základní znalosti lékařské farmakologie s důrazem na obecnou farmakologii, případně základy biochemie a schopnost porozumět anglickému textu (četba, překlad).


Aktuality
progeCAD - alternativa AutoCAD (R) Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.