Výuka

Ústav farmakologie zajišťuje výuku předmětu farmakologie pro všeobecný směr studia medicíny v VI. a VII. semestru (v českém a anglickém jazyce) a pro stomatologický směr v V. a VI .semestru studia. Výuka je zakončena rigorózní zkouškou.

V průběhu IX. a X. semestru studia všeobecného lékařství vyučuje předmět klinická farmakologie, který je zařazen do kategorie povinně volitelných předmětů. Výuka je zakončena kolokviem. Pro studující bakalářského programu oboru ošetřovatelství (ve III. semestru) a pro porodní asistentky (ve IV. semestru) probíhají na ústavu semináře z klinické farmakologie, pro studující bakalářského programu oboru léčebná rehabilitace ve III. semestru semináře z předmětu základy farmakologie. Pro studenty magisterského programu oboru učitelství středních zdravotnických škol Pedagogické fakulty UP Olomouc ústav zajišťuje výuku předmětu farmakologie. Ústav zajišťuje také volitelný předmět metabolismus a interakce léčiv, který je zakončen zápočtem.

Na ústavu probíhá také postgraduální doktorandské studium oboru farmakologie v prezenční i kombinované formě.

Sylaby 2008 - 2009

FAR/KA011Klinická farmakologie (Ošetřovatelství - kombinované)
FAR/KB011Klinická farmakologie (Ošetřovatelství - kombinované)
FAR/PB011Klinická farmakologie (BSP Porodní asistentka prezenční)
FAR/PKB11
FAR/RA011Základy farmakologie (FYZIOTERAPIE – bakalářský program)
FAR/RDB01Základy farmakologie (RADIOLOGICKÝ ASISTENT - bakalářský program)
FAR/SEA11Klinická farmakologie (Všeobecná sestra - prezenční)
FAR/SEB11Klinická farmakologie (Všeobecná sestra - prezenční)
FAR/VAA12
FAR/VAA21
FAR/VAB11
FAR/VAB21
FAR/VCA12Farmakologie II (Všeobecné lékařství)
FAR/VCA21Klinická farmakologie (Všeobecné lékařství)
FAR/VCB11Farmakologie I (Všeobecné lékařství)
FAR/VCB21Klinická farmakologie (Všeobecné lékařství)
FAR/VCB31Metabolismus a interakce léčiv (Všeobecné lékařství - volitelný předmět)
FAR/ZFZáklady farmakologie (OPTOMETRIE - bakalářský program)
FAR/ZUA11Farmakologie (Zubní lékařství)
FAR/ZUA21Klinická farmakologie (Zubní lékařství)
FAR/ZUB11Farmakologie (Zubní lékařství)
KFC/SPM (PrF)

Otázky ke zkouškám

Přednášky

Některé přednášky naleznete v elektronické podobě po přihlášení do lokální sítě LF UP na síťovém disku F: ve složce F:\SOFTWARE\Farmakologie.

Aktuality
progeCAD - alternativa AutoCAD (R) Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.