Pracovníci

Přednosta:
e-mail:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
anzen(at)tunw.upol.cz
Zástupce přednosty pro výuku:
e-mail:
doc. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
rosta(at)tunw.upol.cz
Ostatní členové: prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
doc. RNDr. Nina Škottová, CSc. (uvolněna k výkonu funkce poslance EP do r. 2009)
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
as. MUDr. Jan Strojil
Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D.
Mgr. Alena Tunková
MUDr. Dominika Hajdu
Sekretářka:
e-mail:
telefon:
Dagmar Havelková
dagmar(at)tunw.upol.cz
+420 585 632 552
Aktuality
progeCAD - alternativa AutoCAD (R) Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.