Vítejte na stránkách Ústavu farmakologie LF UP

Historie ústavu

Farmakologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Palackého zahájil činnost v březnu 1946. První přednostkou se stala prof. MUDr. H. Zemánková-Kunzová, která přešla do Olomouce z brněnské Masarykovy univerzity.

Od roku 1953 až do roku 1991 vedl ústav prof. MUDr. J. Lenfeld, CSc., další žák slavného brněnského profesora farmakologie Štefla, který vědeckou činnost pracoviště orientoval především na výzkum mechanismů ovlivnění bolesti a zánětu a od roku 1982 také na problematiku klinické farmakologie. Na ústavu pod jeho vedením pracovali pozdější významní představitelé české medicíny a vysokého školství jako prof. MUDr. L. Klabusay, DrSc., prof. MUDr. RNDr. M. Talaš, DrSc., prof. MUDr. K. Trnavský, CSc. a další.

V letech 1991 – 1999 pokračoval ústav ve své pedagogické a vědecké práci pod vedením prof. MUDr. J. Jezdinského, CSc. Zatímco oblast vědy a výzkumu byla i nadále zaměřena na problematiku zánětu a bolesti, pedagogická činnost se rozšířila o výuku klinické farmakologie a nové směry pro bakalářské studijní programy.

Od r. 1999 do r. 2004 vedla ústav doc. RNDr. Nina Škottová, CSc. Pod jejím vedením ústav získal řadu výzkumných projektů a byla zahájena postupná modernizace vybavení ústavu. V r. 2004 byla doc. Škottová zvolena poslankyní Evropského parlamentu.

Od r. 2004 vede ústav prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., který pokračuje v rozvoji odborných a pedagogických aktivit a v modernizaci prostor a vybavení ústavu. Pod jeho vedením se ústav zapojil do řady mezinárodních i národních výzkumných projektů.

Aktuality
progeCAD - alternativa AutoCAD (R) Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.